O mes de abril comenza co crecemento da familia dos Festivais de Galicia. Sweet Nocturna, unha das promotoras de máis longa traxectoria en Galicia, solicitou a entrada na asociación co Super Bock Under Fest, que esta promotora organiza en Vigo. A promotora acredita...